MENU OVERSIGT
 Advarselsskilte
 Brandskilte
 Brandinstrukser
 Firma brandinstruks
 Flugtvejsskilte
 Flugtvejsskilte 220V
 Forbudsskilte
 Førstehjælpsskilte
 Påbudsskilte
 Rumhenvisning
 Faneskilte
 Vinkelskilte
 Anvendelsesskilte
 Tilsynsetiketter
 Skilte til Teltplads
 Auto-Magnetskilte
 Monteringsværktøj
 
UDVALGTE PRODUKTER
 
Nyhedsbrev
Navn:
Email:
Gruppe:
Tilmeld
Afmeld
Seneste Nyhedsbreve
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi sælger brandskilte. Arbejdstilsynet bruger beskrivelsen "skilte vedrørende ildslukningsmateriel". Af praktiske grunde, bruger vi på hjemmesiden, også navnet "brandskilte".
 
Her er eksembler på forskellige brandskilte

                             
Brandslange           Stige                    Ildslukker              Telefon til brandvæsnet
 
Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse          Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse          Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse          Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse  
Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse
 
Vandslukker         Kulsyreslukker         Ildslukker         Pulverslukker
Brandskilte med tekst i størrelsen  H/B 200mmx148mm til kontormiljø
 
Brandtæppe     Brandslange    Håndsprøjtebatteri    Kulsyreslukker / Co 2 slukker
Brandskilte med tekst, i størrelsen H/B 250mmx200mm til Produktionsmiljø
 
     
Skilt til markering af branddør, i størrelsen H/B 105mmx297mm
 
                   
Vinkelskilte til Brandslange og Ildslukker i str. 148mmx148mm
 
Efterlysendeskilt med lys på                        Efterlysendeskilt uden lys på
Efterlysendeskilt med lys                Efterlysendeskilt uden lys på
 
Brandskilte fremstilles, med sigte på 3 forskellige monteringsmuligheder. 
 
1. Selvklæbende folie - til montering på glatte underlag som glas
   & metal.
 
2. Kunststof 1 mm - til montering, (med limpistol) på ujævne
    underlag mursten 
og træ. Brug evt. silicone, på ujævnt underlag eller
    andet klæbemiddel. Ved 
opsætning med skruer, behøver du ikke at
    bore for. Skruen kan skrues 
direkte gennem skiltet, uden at det
    flækker. Skruen styres let ved at gå 
efter farvehjørnerne.   
 
3. Efterlysende skilte i 1 mm plast, eller kraftig efterlysende folie.
    
- ti
l
 montering hvor efterlysende skilte er påkrævet.
 
Alle brandskilte er udført i overensstemmelse, med arbejdstilsynets forskrifter for sikkerhedsskilte.
 
Arbejdstilsynets - Forskrifter for sikkerhedsskilte bilag 3
 
1. Væsentlige krav
1.1. Med hensyn til udformning og farvevalg skal sikkerhedsskiltene være
      i 
overensstemmelse med punkt 3, svarende til de enkelte
      sikkerhedsskiltes formål (forbudsskilte, advarselsskilte,
      påbudsskilte, redningsskilte samt skilte vedrørende
      ildslukningsmateriel).
 
1.2. Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer, der ikke
      bidrager til forståelsen, skal udelades.
 
1.3. De anvendte piktogrammer kan afvige en smule fra eller gøres mere
      detaljerede end illustrationerne i punkt 3, under forudsætning af at
      de 
har en tilsvarende betydning og ikke bliver vanskeligere at forstå.
 
1.4. Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der bedst
      muligt 
kan modstå slag, dårlige vejrforhold og andre belastninger
      fra det 
omgivende miljø.
 
1.5. Sikkerhedsskiltene skal være af en sådan størrelse og farve- og
      lysegenskaberne af en sådan art, at skiltene let kan ses og forstås.
 
2. Anvendelse af sikkerhedsskilte
2.1. Sikkerhedsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en
      måde, 
der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages
      hensyn til 
eventuelle forhindringer, enten ved indgangen til et
      område, hvor det 
generelt er risikabelt at færdes, eller i umiddelbar
      nærhed af en given 
risiko eller en given genstand, og de skal
      placeres på et veloplyst, let 
tilgængeligt og iøjnefaldende sted.
 
2.1.1. Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163 af 16.
      december 1992 om faste arbejdssteders indretning, skal der,
      hvor den
naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende
      farver, 
reflekterende materialer eller kunstig belysning.
 
2.2. Når den situation, der begrundede opsætningen af sikkerhedsskiltet,
      ikke 
længere foreligger, skal sikkerhedsskiltet fjernes.
 
3. Skilte
 
Arbejdstilsynets - Forskrifter for skilte vedrørende ildslukningsmateriel.
 
3.5. Skilte vedrørende ildslukningsmateriel - Væsentlige krav:
     1. Rektangulær eller kvadratisk form. 
     2. Hvidt piktogram på rød bund. Den røde farve skal dække mindst
         50% af skiltets overflade.
 
                                
Brandslange               Stige                  Ildslukker       Telefon til brandvæsnet
 
Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse           Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse           Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse           Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse
Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse
                                                                                                    
 
 
Anbefalet størrelse.
 
 
Skiltene fremstilles i
forskellige størrelser.
 
 
Til kontørmiljø og produktionsmiljø.
 
Som vejledning, kan du her
se, en ca. afstand,
skiltet
kan
erkendes på.
Brand- og flugtvejsskilte
 
 
Max. Afstand i meter
H=Højde B=bredde
 
Kontormiljø
H/B 100 x 100 mm = 10 m
H/B 105 x 297 mm = 10 m
H/B 148 x 148 mm = 15 m
H/B 200 x 148 mm = 15 m
 
 
 
 
Produktionsmiljø
H/B 148 x 297 mm = 15 m
H/B 200 x 200 mm = 20 m
H/B 250 x 200 mm = 20 m
 
 
Forbuds - og Påbudsskilte
 
 
Max afstand: D=Diameter
 
Kontormiljø
D 100 mm = 10 m
  
Produktionsmiljø
D 200 mm = 20 m
D 315 mm = 25 m
 
Advarselsskilte
 
 
Max. afstand i meter 
S=Sidelængde
 
 
Kontormiljø S 100 mm = 10 m
 
Produktionsmiljø
S 200 mm = 20 m
S 315 mm = 25 m
 
 
Er du itvivl, er du altid velkommen til at sende en mail til jb@abfu.dk
 
En del af ABFU Brand og Førstehjælp ApS