MENU OVERSIGT
 Advarselsskilte
 Brandskilte
 Brandinstrukser
 Firma brandinstruks
 Flugtvejsskilte
 Flugtvejsskilte 220V
 Forbudsskilte
 Førstehjælpsskilte
 Påbudsskilte
 Rumhenvisning
 Faneskilte
 Vinkelskilte
 Anvendelsesskilte
 Tilsynsetiketter
 Skilte til Teltplads
 Auto-Magnetskilte
 Monteringsværktøj
 
UDVALGTE PRODUKTER
 
Nyhedsbrev
Navn:
Email:
Gruppe:
Tilmeld
Afmeld
Seneste Nyhedsbreve
 
 
 
 
 
 
 

Forbudsskilte - for  sikkerhedens skyld
 
Vi sælger forbudsskilte. Forbudsskiltene er runde og kan fås i to forskellige størrelser, med en diameter på henholdsvist 200 mm og 315mm. Forbudsskiltene er udført i materialerne 1mm Kunststof og selvklæbende folie.
 
 
Her kan du se hvad de enkelte forbudsskilte betyder:
Klik på billederne for at se priserne. 
    
          Adgang forbudt for uvedkommende                             Ingen adgang for fodgængere
 Adgang forbudt for uvedkommende                Ingen adgang for fodgængere
 
           Ikke drikkevand                               Ingen adgang for kørende transport
             Ikke drikkevand                              Ingen adgang for kørende transport
 
 
                                        Sluk ikke med vand  
               Må ikke berøres                                     Sluk ikke med vand
 
            Rygning og åben ild forbudt                            Rygning forbudt
           Rygning og åben ild forbudt                             Rygning forbudt
 
Alle forbudsskilte fremstilles,med sigte på 2 forskellige monteringsmuligheder. 
 
1. Selvklæbende folie - til montering på glatte underlag som glas & metal.
 
2. Plastskilt 1 mm - til montering, (med limpistol) på ujævne underlag 
    mursten 
og træ. 
 
Alle forbudsskilte er udført i overensstemmelse, med arbejdstilsynets forskrifter for sikkerhedsskilte. Læs mere om farver, samt lovgivning for sikkerhedsskilte klik her.
 
Arbejdstilsynets - Forskrifter for sikkerhedsskilte bilag 3
 
1.    Væsentlige krav
1.1. Med hensyn til udformning og farvevalg skal sikkerhedsskiltene være i 
      overensstemmelse med punkt 3, svarende til de enkelte
     
sikkerhedsskiltes 
formål (forbudsskilte, advarselsskilte, påbudsskilte, 
      redningsskilte samt 
skilte vedrørende ildslukningsmateriel).
 
1.2. Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer, der ikke
      bidrager til forståelsen, skal udelades.
 
1.3. De anvendte piktogrammer kan afvige en smule fra eller gøres mere
      detaljerede end illustrationerne i punkt 3, under forudsætning af at
      de 
har en tilsvarende betydning og ikke bliver vanskeligere at forstå.
 
1.4. Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der bedst
      muligt 
kan modstå slag, dårlige vejrforhold og andre belastninger 
      fra det 
omgivende miljø.
  
1.5. Sikkerhedsskiltene skal være af en sådan størrelse og farve- og
      lysegenskaberne af en sådan art, at skiltene let kan ses og forstås.
 
2.   Anvendelse af sikkerhedsskilte
 
2.1. Sikkerhedsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en
      måde, 
der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages
      hensyn til 
eventuelle forhindringer, enten ved indgangen til et
      område, hvor det 
generelt er risikabelt at færdes, eller i umiddelbar
      nærhed af en given 
risiko eller en given genstand, og de skal
      placeres på et veloplyst, let 
tilgængeligt og iøjnefaldende sted.
 
2.1.1. Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163 af
         16. 
december 1992 om faste arbejdssteders indretning, skal der,
         hvor den 
naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes
         selvlysende farver, 
reflekterende materialer eller kunstig
         belysning.
 
2.2. Når den situation, der begrundede opsætningen af
      sikkerhedsskiltet, ikke længere foreligger, skal sikkerhedsskiltet
     
fjernes.
 
3. Skilte
 
Arbejdstilsynets - Forskrifter for forbudsskilte
 
3.1. Forbudsskilte - Væsentlige krav: 
 
     1. Rund form.
     2. Sort piktogram på hvid bund, rød kant og rød bjælke, der går
         nedad fra venstre mod højre tværs over piktogrammet i en 
         vinkel på 45° i forhold til vandret. Den røde farve skal dække
         mindst 35% af skiltets overflade. 
 
            
  
          
       
 
 
 
Anbefalet størrelse.
 
Skiltene fremstilles i
forskellige størrelser.
 
 
Til kontørmiljø og produktionsmiljø.
 
Som vejledning, kan du her se, en ca. afstand, skiltet kan erkendes på.
 
Brand- og flugtvejsskilte
 
Max. Afstand
H=Højde B=bredde
 
Kontormiljø
H/B 100 x 100 mm = 10 m
H/B 105 x 297 mm = 10 m
H/B 148 x 148 mm = 15 m
H/B 200 x 148 mm = 15 m
 
 
 
Produktionsmiljø
H/B 148 x 297 mm = 15 m
H/B 200 x 200 mm = 20 m
H/B 250 x 200 mm = 20 m
 
 
Forbuds - og Påbudsskilte
 
 
Max afstand:
D=Diameter
 
Kontormiljø
D 100 mm = 4 m
 
Produktionsmiljø
D 200 mm = 8 m
D 315 mm = 13 m
 
Advarselsskilte
 
       
Max. afstand
S=Sidelængde
 
 
Kontormiljø
S 100 mm = 3 m
 
 
Produktionsmiljø
S 200 mm = 7 m
S 315 mm = 10 m
En del af ABFU Brand og Førstehjælp ApS