MENU OVERSIGT
 Advarselsskilte
 Brandskilte
 Brandinstrukser
 Firma brandinstruks
 Flugtvejsskilte
 Flugtvejsskilte 220V
 Forbudsskilte
 Førstehjælpsskilte
 Påbudsskilte
 Rumhenvisning
 Faneskilte
 Vinkelskilte
 Anvendelsesskilte
 Tilsynsetiketter
 Skilte til Teltplads
 Auto-Magnetskilte
 Monteringsværktøj
 
UDVALGTE PRODUKTER
 
Nyhedsbrev
Navn:
Email:
Gruppe:
Tilmeld
Afmeld
Seneste Nyhedsbreve
 
 
 
 
 
 
 

Redningsskilte - for sikkerhedens skyld
 
Vi sælger redningsskilte. Af praktiske grunde, har vi på hjemmesiden opdelt redningsskilte i to kategorier. Kategorierne er førstehjælpsskilte og flugtvejsskilte.
 
1. Førstehjælpsskilte - redningsskilte til førstehjælp
2. Flugtvejsskilte - redningsskilte vedrørende flugtveje
 
Billeder af forskellige redningsskilte
 
                 
Eksembler på forskellige henvisningsskilte til førstehjælp  
 
         
Eksembler på forskellige henvisningsskilte til flugtvej

Redningsskilte fremstille, med sigte på 3 forskellige monteringsmuligheder.
 
1. Selvklæbende folie - til montering på glatte underlag som glas & metal.
 
2. Kunststof 1 mm - til montering, (med limpistol) på ujævne underlag 
   mursten og træ. 
 
3. Efterlysende skilte i 1 mm plast, eller kraftig efterlysende folie.
    - til montering hvor efterlysende skilte er påkrævet. 

Skiltene er udført i overensstemmelse, med arbejdstilsynets forskrifter for sikkerhedsskilte. DS 734-1 og DS 734-2 samt DS 735.

Arbejdstilsynets - Forskrifter for sikkkerhedsskilte bilag 3
 
1.    Væsentlige krav
1.1. Med hensyn til udformning og farvevalg skal sikkerhedsskiltene være i 
      overensstemmelse med punkt 3, svarende til deenkelte
      sikkerhedsskiltes 
formål (forbudsskilte, advarselsskilte, påbudsskilte,
      redningsskilte 
samt skilte vedrørende ildslukningsmateriel).
 
1.2. Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer, der ikke
      bidrager til forståelsen, skal udelades.
 
1.3. De anvendte piktogrammer kan afvige en smule fra eller gøres mere
      detaljerede end illustrationerne i punkt 3, under forudsætning af at
      de har en tilsvarende betydning og ikke bliver vanskeligere at forstå.
 
1.4. Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der bedst
      muligt 
kan modstå slag, dårlige vejrforhold og andre belastninger fra
      det 
omgivende miljø.
 
1.5. Sikkerhedsskiltene skal være af en sådan størrelse og farve- og
      lysegenskaberne af en sådan art, at skiltene let kan ses og forstås.
 
2.    Anvendelse af sikkerhedsskilte
2.1. Sikkerhedsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en
      måde, 
der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages
      hensyn til 
eventuelle forhindringer, enten ved indgangen til et
      område, hvor det 
generelt er risikabelt at færdes, eller i umiddelbar
      nærhed af en given 
risiko eller en given genstand, og de skal
      placeres på et veloplyst, let 
tilgængeligt og iøjnefaldende sted.
 
2.1.1. Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163 af 16.
      december 1992 om faste arbejdssteders indretning, skal der,
      hvor den 
aturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende
      farver, 
reflekterende materialer eller kunstig belysning.
 
2.2. Når den situation, der begrundede opsætningen af sikkerhedsskiltet,
      ikke 
længere foreligger, skal sikkerhedsskiltet fjernes.
 
3.   Skilte

Arbejdstilsynets - Forskrifter for redningsskilte.
 
3.4. Redningsskilte - Væsentlige krav:
    1. Rektangulær eller kvadratisk form. 
    2. Hvidt piktogram på grøn bund. Den grønne farve skal dække 
       mindst 50% af skiltets overflade. 
 
 
                        
 
                                                     
 
                     
 
                     
 
 
 
Anbefalet størrelse.
 
Skiltene fremstilles i
forskellige størrelser.
 
 
Til kontørmiljø og produktionsmiljø.
 
Som vejledning, kan du her se, en ca. afstand, skiltet kan erkendes på.
 
Brand- og flugtvejsskilte
 
Max. Afstand
H=Højde B=bredde
 
Kontormiljø
H/B 100 x 100 mm = 10 m
H/B 105 x 297 mm = 10 m
H/B 148 x 148 mm = 15 m
H/B 200 x 148 mm = 15 m
 
 
 
Produktionsmiljø
H/B 148 x 297 mm = 15 m
H/B 200 x 200 mm = 20 m
H/B 250 x 200 mm = 20 m
 
 
Forbuds - og Påbudsskilte
 
 
Max afstand:
D=Diameter
 
Kontormiljø
D 100 mm = 4 m
 
Produktionsmiljø
D 200 mm = 8 m
D 315 mm = 13 m
 
Advarselsskilte
 
       
Max. afstand
S=Sidelængde
 
 
Kontormiljø
S 100 mm = 3 m
 
 
Produktionsmiljø
S 200 mm = 7 m
S 315 mm = 10 m
En del af ABFU Brand og Førstehjælp ApS