MENU OVERSIGT
 Advarselsskilte
 Brandskilte
 Brandinstrukser
 Firma brandinstruks
 Flugtvejsskilte
 Flugtvejsskilte 220V
 Forbudsskilte
 Førstehjælpsskilte
 Påbudsskilte
 Rumhenvisning
 Faneskilte
 Vinkelskilte
 Anvendelsesskilte
 Tilsynsetiketter
 Skilte til Teltplads
 Auto-Magnetskilte
 Monteringsværktøj
 
UDVALGTE PRODUKTER
 
Nyhedsbrev
Navn:
Email:
Gruppe:
Tilmeld
Afmeld
Seneste Nyhedsbreve
 
 
 
 
 
 
 

Vi sælger "Skilte vedrørende ildslukningsmateriel". Af praktiske grunde bruger vi på hjemmesiden, navnet "Brandskilte".
 
Her er nogle eksembler på de brandskilte du kan købe her.
 
Skilte vedrørende ildslukningsmateriel "Brandslange"           Skilte vedrørende ildslukningsmateriel "Stige"          Skilte vedrørende ildslukningsmateriel "Ildslukker"           Skilte vedrørende ildslukningsmateriel "Telefon til brandvæsnet"
Brandslange            Stige                    Ildslukker               Telefon til brandvæsnet
 
Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse           Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse           Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse           Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse
Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse
 
Skilte vedrørende ildslukningsmateriel "Vandslukker"           Skilte vedrørende ildslukningsmateriel "Kulsyreslukker"           Skilte vedrørende ildslukningsmateriel "Ildslukker"           Skilte vedrørende ildslukningsmateriel "Pulverslukker"
Brandskilte med tekst i størrelsen H/B 200mmx148mm til kontormiljø
 
Skilte vedrørende ildslukningsmateriel "Brandtæppe"     Skilte vedrørende ildslukningsmateriel "Brandslange"     Skilte vedrørende ildslukningsmateriel "Håndsprøjtebatteri"     Skilte vedrørende ildslukningsmateriel "Kulsyreslukker / Co 2 slukker"
Brandskilte med tekst, i størrelsen H/B 250mmx200mm til Produktionsmiljø
 
Skilte vedrørende ildslukningsmateriel "Branddør"          Skilte vedrørende ildslukningsmateriel "Branddør - skal holdes lukket"
Skilt til markering af branddør, i størrelsen H/B 105mmx297mm
 
                   
Vinkelskilte med pictogram af Brandslange og Ildslukker i str. 148mmx148mm
 
Efterlysendeskilt med lys på                            Efterlysendeskilt uden lys på
Efterlysende skilt med lys              Efterlysende skilt uden lys på
 
 
Monteringsvejledning: 
 
Brandskilte fremstilles, med sigte på 3 forskellige monteringsmuligheder.
 
1. Selvklæbende folie - til montering på glatte underlag som glas & metal.
 
2. Kunststof 1 mm - til montering, (med limpistol) på ujævne underlag mursten og træ. Brug evt. silicone, på ujævnt underlag eller andet klæbemiddel. Ved opsætning med skruer, behøver du ikke at bore for. Skruen kan skrues direkte gennem skiltet, uden at det flækker. Skruen styres let ved at gå efter farvehjørnerne.
 
3. Efterlysende skilte i 1 mm plast, eller kraftig efterlysende folie. - til
    montering hvor efterlysende skilte er påkrævet.
   
 
 Alle brandskilte er udført i overensstemmelse, med arbejdstilsynets   
 forskrifter for sikkerhedsskilte. Du kan læse mere om lovgivningen ved
 
 
Arbejdstilsynets - Forskrifter for sikkerhedsskilte bilag 3
1. Væsentlige krav
1.1. Med hensyn til udformning og farvevalg skal sikkerhedsskiltene være i
overensstemmelse med punkt 3, svarende til de enkelte
sikkerhedsskiltes formål (forbudsskilte, advarselsskilte,
påbudsskilte, redningsskilte samt skilte vedrørende
ildslukningsmateriel).
1.2. Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer, der ikke
bidrager til forståelsen, skal udelades.
1.3. De anvendte piktogrammer kan afvige en smule fra eller gøres mere
detaljerede end illustrationerne i punkt 3, under forudsætning af at de
har en tilsvarende betydning og ikke bliver vanskeligere at forstå.
1.4. Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der bedst muligt kan modstå slag, dårlige vejrforhold og andre belastninger fra det
omgivende miljø.
1.5. Sikkerhedsskiltene skal være af en sådan størrelse og farve- og
lysegenskaberne af en sådan art, at skiltene let kan ses og forstås.
 
2. Anvendelse af sikkerhedsskilte
2.1. Sikkerhedsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages hensyn til
eventuelle forhindringer, enten ved indgangen til et område, hvor det
generelt er risikabelt at færdes, eller i umiddelbar nærhed af en given
risiko eller en given genstand, og de skal placeres på et veloplyst, let
tilgængeligt og iøjnefaldende sted.
2.1.1. Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163 af 16.
december 1992 om faste arbejdssteders indretning, skal der, hvor den
naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende farver,
reflekterende materialer eller kunstig belysning.
2.2. Når den situation, der begrundede opsætningen af sikkerhedsskiltet, ikke længere foreligger, skal sikkerhedsskiltet fjernes.
3. Skilte
 
Arbejdstilsynets - Forskrifter for skilte vedrørende ildslukningsmateriel.
3.5. Skilte vedrørende ildslukningsmateriel - Væsentlige krav:
1. Rektangulær eller kvadratisk form.
2. Hvidt piktogram på rød bund. Den røde farve skal dække mindst
50% af skiltets overflade.
 
                                     
   Brandslange             Stige                      Ildslukker         Telefon til brandvæsnet
       
        Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse            Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse           Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse           Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse  
     Pilene bruges sammen med brandskiltene til retningsangivelse
 
                    
 
 
Anbefalet størrelse.
 
Skiltene fremstilles i
forskellige størrelser.
 
 
Til kontørmiljø og produktionsmiljø.
 
Som vejledning, kan du her se, en ca. afstand, skiltet kan erkendes på.
 
Brand- og flugtvejsskilte
 
Max. Afstand
H=Højde B=bredde
 
Kontormiljø
H/B 100 x 100 mm = 10 m
H/B 105 x 297 mm = 10 m
H/B 148 x 148 mm = 15 m
H/B 200 x 148 mm = 15 m
 
 
 
Produktionsmiljø
H/B 148 x 297 mm = 15 m
H/B 200 x 200 mm = 20 m
H/B 250 x 200 mm = 20 m
 
 
Forbuds - og Påbudsskilte
 
 
Max afstand:
D=Diameter
 
Kontormiljø
D 100 mm = 4 m
 
Produktionsmiljø
D 200 mm = 8 m
D 315 mm = 13 m
 
Advarselsskilte
 
       
Max. afstand
S=Sidelængde
 
 
Kontormiljø
S 100 mm = 3 m
 
 
Produktionsmiljø
S 200 mm = 7 m
S 315 mm = 10 m
En del af ABFU Brand og Førstehjælp ApS